Výdejny potravin

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí byl spuštěn od 1. 7. 2023 nový projekt:
Výdejny potravinových bank v ČR, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování, který je podpořen z programu Operační program Zaměstnanost plus.

Pro koho je pomoc určena?
Jak to funguje?