O nás

Potravinová banka byla založena v roce 2015

Právním statutem je zakládající spolek, který přijala Česká federace potravinových bank, v čele stojí samostatně jednající předseda spolku Blanka Vopařilová.

V současné době má potravinová banka 3 sklady – dva v Chotovicích a jeden v Dražkovicích u Pardubic.

Od koho získáváme potraviny?

Potraviny banka získává od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Většina potravin je určena k rychlé spotřebě, má uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozený obal nebo špatné označení. Tím, že je zachráníme, neskončí na skládce nebo ve spalovně.

Komu pomáháme?

Získané potraviny a základní materiální pomoc putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Naše cíle

Bojovat proti plýtvání potravinami
Dělit se o získané potraviny s těmi, kteří mají hlad
Obnovovat solidaritu mezi lidmi