Projekty

Potravinová banka je zapojena do projektu POMPO III /potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám / jako partner MPSV.