Dobrovolníci z firmy Iveco Czech Republic

Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivit již druhého ročníku Sustainability & DEI Week, jako dobrovolníci na vrátnicích pro příjem potravin pro potravinovou banku Pardubice,  na venkovní práce v Chotovicích nebo pro třídění a balení darovaných potravin, a všem dárcům potravin.

Celkem naši zaměstnanci darovali potraviny o váze 675 kg, což naplnilo 43 kusů krabic od banánů. Společnost Iveco Czech Republic darovala 1 916 kg potravin (6 palet) v hodnotě 180 000,- Kč.

Všechny potraviny byly převezeny do skladu Potravinové banky Pardubice v Chotovicích.  Příjemci budou především matky samoživitelky, osamělí senioři, rodiny v krizi a lidé bez domova nebo v azylových domech.

Od  společnosti Iveco jsme převzali celkem  2 591 kg trvanlivých potravin, což je o 130 kg více než při loňské sbírce.

Děkujeme, že pomáháte