30 let proti plýtvání – Česká federace potravinových bank

Dne 19. června 2024 nám bylo velkým potěším být součástí velkolepých oslav 30. let od založení České federace potravinových bank. Slavnostní večer byl zároveň  zahájením výroční konference European Food Banks Federation – FEBA Annual Convention. Slavnost se konala v Obecním domě v Praze pod záštitou paní Evy Pavlové manželky prezidenta ČR.

Děkujeme všem kolegům, dárcům a podporovatelům, díky kterým můžeme být součástí tohoto velkého projektu potravinových bank.